Kontakt

BENINCA' CS s.r.o.
Sukorady 109
294 06 Sukorady

IČ: 28161076
DIČ: CZ28161076

Tel: +420 725 544 570

Email: info@beninca.cz

www.beninca-prodej.cz
www.beninca.com

Externí dvoukanálový přijímač na 433,92 MHz, v boxu MASTER-SLAVE
Katalogové číslo: ONE.2WB-MS
Přijímač 433,92 MHz s napájením 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 kanály s trojitým kódováním: Advanced Rolling Code, Rolling Code a Fixed Code, v krabici; umožňuje vytvořit "master" vysílače pro ochranu přijímače před manipulací. Systém má dvě úrovně bezpečnosti: maximální bezpečnost, poskytuje výhradní použití jako master libovolné sady vysílačů s kódováním ARC (řada AK, VA, A) a základní bezpečnost s použitím také vysílačů řady TO. GO4- MS jako MASTER. V tomto druhém případě je pomocí tohoto speciálního typu vysílače možné vytvořit kopie masteru a přiřadit ke každému kanálu jiného mastera, přičemž lze spravovat až 4 mastery s jedním vysílačem. Postup pro přeměnu vysílače na master je jednoduchý a rychlý. Roli master je možné přiřadit vysílači nastavenému pomocí kódu ARC až poté, co je uložen do paměti v přijímači. Při ukládání musí být přiřazeny také kanály přijímače. Podřízené vysílače, kterým master následně umožní otevřít systém, obdrží povolení stejných kanálů jako původní master. Roli „mastera“ je možné přiřadit maximálně třem rádiovým ovladačům již uloženým v paměti přijímače v obou zvolených úrovních zabezpečení. Kompatibilní s programátorem Advantouch, je možné po vyslání kódu „master“ dálkového ovladače číst nebo zapisovat seznam rádiových ovladačů, spravovat paměť přijímače, stejně jako povolit další dálkové ovladače jako „ master“ vysílače zkopírováním příslušného kódu. Tato poslední funkce je užitečná zejména v případě systémů nastavených na maximální úroveň zabezpečení. V případě ztráty master vysílače vám záloha přijímače přes Advantouch umožní obnovit data a naprogramovat nový vysílač se stejným kódem jako ztracený master. Vložení podřízených vysílačů pro řízení automatizace může probíhat dvěma způsoby: dálkovým aktivačním postupem pomocí „master“ rádiového ovládání a vysílače řady AK, nebo fyzickým přechodem do systému a použitím hlavního vysílače k ​​otevření přijímače.
Externí dvoukanálový přijímač na 868 MHz, v boxu
Katalogové číslo: ONE.2QB
868 MHz přijímač s napájením 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 kanály s trojitým kódováním: Advanced Rolling Code, Rolling Code a Fixed Code, v krabici. 512 uložitelných kódů. Naučení kódu po prvním přenosu s vysílačem.
Zásuvný dvoukanálový přijímač na 433,92 MHz
Katalogové číslo: ONE.2WI
433,92 MHz přijímač s napájením 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 kanály s trojitým kódováním: Advanced Rolling Code, Rolling Code a Fixed Code, plug-in. 512 uložitelných kódů. Naučení kódu po prvním přenosu s vysílačem.
Akce
Externí dvoukanálový přijímač na 433,92 MHz, v boxu
Katalogové číslo: ONE.2WB
5+1 zdarma
433,92 MHz přijímač s napájením 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 kanály s trojitým kódováním: Advanced Rolling Code, Rolling Code a Fixed Code, v krabici. 512 uložitelných kódů. Naučení kódu po prvním přenosu s vysílačem.